Endometriozis İdrar Yolunu Tutar mı?

15.01.2022
Endometriozis İdrar Yolunu Tutar mı?

Rahim iç duvarındaki endometrium dokusunun yumurtalık ya da fallop tüpleri gibi rahim dışı anatomik bölgelerde tutunmasına endometriozis yani çikolata kisti hastalığı adı verilmektedir. Endometrium adı verilen bu dokular daha az sıklıkta idrar yollarında da görülebilmektedir.

Endometriozis olan kadınların yaklaşık olarak %1’inde hastalık idrar yollarında görülür. İdrar yolu endometriozis teşhisi koymak son derece zordur. Çünkü endometriozisi olan kadınların birçoğu hastalığın idrar yollarını etkilediğini fark etmeyebilir.

Hastada İlave endometriozis lezyonu var ise o lezyonlara bağlı şiddetli ağrının nedeni araştırılırken teşhis edilebilir. Yok sadece üriner sistemde varsa tanıyı koymak zaman alabilir. Bu nedenle bazen gözden kaçmaktadır. Geç tanı konmasının nedenlerinden birisi de idrar yolu endometriozis durumunun spesifik belirtilere neden olmamasıdır.

Üriner Endometriozise Geç Tanı Konması Önemli Bir Duruma Neden Olur Mu?

Mesane (idrar torbası) tutulumu da maalesef belirgin bir şikayete neden olmaz. Şikayeti olan hastalarda görülen, pelvik ağrı, ve nadiren idrar da kan görülmesidir. Bu kan görülmesi gözle görülebilir olmaktan ziyade daha çok idrar tahlili ile saptanabilir şekildedir. Özellikle üreterlerin (İdrar borucukları) tutulumu Sessiz Böbrek Kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla Üreter tutulumunun erken tanısı çok önemlidir.  Gerek mesane gerekse üreter tutulumu olan hastaların önemli bir kısmında ilave yumurtalık, barsak ve rahim de de endometriozis lezyonları saptanmaktadır. Yumurtalık ve barsakta endometriozis’i saptamak çok daha kolay olmaktadır. Bu hastalarda özellikle barsakta 3 cm’yi geçen nodül varsa üreter tutulumu akla gelmelidir.

İdrar Yolu Endometriozis Belirtileri Nelerdir?

Üriner sistem endometriozisi her zaman belirti vermemekle birlikte bazı kadınlarda infertiliteye, idrar sıklığında artışa, sırt bölgesinde ağrıya neden olabilir. Fakat akılda tutulması gereken hastalrın %50’sinde hiç semptom yoktur. Bazı kadınlarda adet dönemlerinde idrarda kan gözlemlenebilir. Sıklıkla sistit (idrar yolu, mesane enfeksiyonu) ile karıştırılır.

Nasıl Tanı Konur?

İdrar yolu endometriozisi olan kadınların %85’inde bu kistlere mesane’de (idrar kesesinde) rastlanmaktadır. %10’u idrar borusunda, %4’ü böbreklerde ve %2’si üretradadır. Ayırıcı tanının bu derece zor olmasının nedenlerinden birisi de meydana gelen belirtilerin diğer idrar yolu hastalıklarına oldukça benzemesidir.

İdrar yolu endometriozisi olan hastaların neredeyse yarısında belirti görülmemektedir. %25’inde yan taraflarda ağrı %15’inde ise idrarda aşırı kan belirtisi görülür. Genellikle hastalık aşırı şiddetli hale gelinceye kadar herhangi bir belirtiye neden olmamaktadır. İdrar yolunda endometriozis genellikle idrarda kan görülmesine, tuvaleti tutamamaya ya da tuvalete sık çıkmaya neden olmaktadır.

İdrar yolları enfeksiyonu da benzer belirtilere sahiptir. Bu nedenle tanı konması son derece zordur. Şüphe doğrultusunda transvajinal ultrason ile görüntüleme yapılmaktadır. Ultrason yerine bazı durumlarda MR da tercih edilebilmektedir.  Ayrıca idrar tahlili, biyopsi ve histoloji de uygulanmaktadır.

Tedavi Yöntemleri

İdrar yolu endometriozisinde tedavi yöntemleri belirtilere, hidronefroza ve idrar yolu tıkanıklığına göre değişiklik göstermektedir. Medikal tedavi ağrıları azaltmada başarılı olabilir. Medikal tedavilerin arasında progesteron bazlı rejimler, östrojen progesteron terapisi ya da gonadotropin salgılatıcı hormon analogları kullanılmaktadır.

Medikal tedavi mevcut lezyonları küçültür fakat yok etmez. Sonuç olarak sıklıkla cerrahi müdahale ile tedavi edilmektedir. Laparoskopik veya Robotik Cerrahi ile bu hastalarda endometriozis ile tutulan mesane veya üreter üzerindeki lezyon çıkarılmakta, kesi sonrasındaki dokularda onarılmaktadır.  Bu yöntemle lezyonlar ortadan kaldırılabilir.

Bu üriner sistemde endometriozis’in cerrahi tedavisinde en önemli nokta cerrahi ekibin içinde bu konularda deneyimli bir üroloğun da yer almasıdır. Endometriozis cerrahı moderasyonunda ürolog ile birlikte tüm üriner sistemdeki endometriozis lezyonları tam olarak çıkarılıp, organlara zarar vermeden ve minimal komplikasyon ile cerrahi tamamlanabilir.

Bu iki branşın hastalığı beraber yönetmesi gerek ameliyat sonrası karşılaşılabilecek komplikasyonların yönetilmesi gerekse bu hastaların takibinde çok önemli avantaj sağlamaktadır. 

Endometriozis (Çikolata Kisti) hakkında daha detaylı bilgi almak için https://cikolatakisti.info/ sitemi ziyaret edebilirsiniz.