Pudendal Sinir Sıkışması (Alcock Kanalı Sendromu)

Pudendal Sinir Sıkışması (Alcock Kanalı Sendromu) kronik pelvik ağrının az rastlanan ve tanısı zor konulan önemli bir sebebidir.

Pudendal sinir sıkışması kronik pelvik ağrının az rastlanan ve tanısı zor konulan önemli bir sebebidir. Alcock Kanalı Sendromu olarakta bilinir. Pudendal sinir sıkışması, Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan ortaya çıkan patolojik çok şiddetli bir ağrıyı ifade etmektedir. Çoğunlukla bağların (Sakrospinoz ile Sakrotuberöz ligament) arasından geçerken sıkışabilir, Pudendal kanal da denilen, Alcock Kanalı içinden geçerken sıkışırsa buna Alcock Kanal Sendromu denir.

 

Hastalardaki Şikayetler Nelerdir?

Bu ağrı pudendal sinirin ya da dallarının uyardığı bölgelerde görülür. Bu bölgeler kadınlarda klitoris, mons pubis (genital tüylenmenin olduğu yer), vulva, vagen alt 1/3 ve dudaklardır. Fakat genellikle ağrı tek taralı olsa da tüm leğen kemiğinde hissedilebilir.

Semptomlar aniden başlayabilir ya da zamanla artarak ortaya çıkabilir. Tipik olarak ağrı gün boyunca giderek artar ve oturmakla kötüleşir. Ağrı hangi sinir dallarının etkilenmesine bağlı olarak tek taraflı da ya da iki taraflı olabilir. Fakat klinikte genellikle tek taraflı somatik ağrı şeklindedir. Bu bölgelerde cilt de dokunma ve basınca fazla duyarlı olabilir.

Olası semptomlar arasında yanma, uyuşma, hassasiyet, elektrik çarpması ya da bıçak saplanır tarzda ağrı, vagina ve rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme, sıkma hissi, konstipasyon (kabızlık), barsak hareketleri sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı, cinsel fonksiyon bozukluğu ve his kaybı bulunabilmektedir.

 

Bu Ağrılı Hastalığın Nedeni Nedir?

Sebepler arasında pelvis bölgesinde tekrarlayan mekanik travma (sürekli uzun süre oturmak, uzun yıllar bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak ) ağır gebelik, zor doğum, inflamatuar ya da otoimmün hastalık, endometriozis, tekrarlayan enfeksiyon, pelvis bölgesini etkileyen kaza -düşme ya da cerrahi sayılabilir. Fakat belirgin hiçbir klinik hikaye olmadan da olabilir.

 

Tanı Nasıl Konur?

Pudendal sinir sıkışmasının tanısında kesin teşhis koyduran bir test yoktur. Tanı hastanın hikayesine, semptomlarına, ağrısını azaltan ve arttıran durumların tesbitiyle ve iyi bir nöropelveolojik muayene ile konulur. Bu eğitimi alan Dünya’da çok az sayıda doktor vardır. Muayenede tutulan sinir kökü ve ağrı ve fonksiyon kaybı açısından muayene edilir. Tüm pelvik bölgedeki sinirlerin fonksiyonları MR ve BT ile sinir üzerinde basıya neden olabilecek kitle varlığı araştırılabilir. Günümüzde tanıda kullanılan en önemli görüntüleme yöntemi 3 Tesla MR ve traktografi şeklinde çekilmiş görüntülemedir. PNMLT (pudendal nerve motor latency test) EMG ye benzer, siniri değerlendirmede yardımcı olan bir testtir.

 

Pudendal Sinir Blokajı Nedir? Nasıl Yapılır?

Çok ince ve uzun iğne kullanılarak sinir etrafına yapılan lokal anestezi ilaç ile sinirin baskı altında kalması neticesinde gelişen ağrının uyuşturularak azaltılmasıdır. Blok genellikle sakrospinoz bağ ve sakrotuberoz bağ arasındaki sinirin sıkıştığı iskial kemik çıkıntısı bölgesine vaginal yoldan uygulanır ve bunun için parmak ile bu bölge kontrol edilerek lokal anestezik madde verilir. Lokal anestezik maddenin etki süresince, ağrının kaybolması ya da azalması pudendal sinirin bir seviyesinde sıkışmanın var olduğunu düşündürür. Pudendal sinir blokajı tecrübeli ellerde çok güvenli bir girişimdir. Bu eğitimi alan kişiler tarafından yapılmalıdır.