Mesanede Çikolata Kisti

Mesane (idrar kesesi) Endometriozisi

Endometriozisli kadınların yüzde 1 ila 2’sinde idrar yolunda endometrial lezyonlar görülmektedir.  Sık idrara çıkma, pelvik ağrı ve idrar yaparken yanma gibi nonspesifik semptomları olan mesane endometriozisinin tanısı zordur.

Mart 2019’da toplamda 10 hastanın preoperatif ve postoperatif verilerini, intraoperatif bulgularını, cerrahi işlemin türünü ve intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarını retrospektif olarak inceleyen Dr. Gonçalves ve arkadaşları, mesane endometriozisinin iki şekilde tedavi edilebildiğini göstermiştir.

Araştırılan 10 hastanın 2’sine mesane lezyonunun laparoskopik traşlanması uygulanırken, 8’ine laparoskopik parsiyel sistektomi yapılmış ve sonrasında klinik semptomların iyileştiği görülmüştür.