Jinekolojide robotik cerrahi

Robotik cerrahi minimal invaziv cerrahi tekniklerin en gelişmiş ve en yeni olan yöntemidir. İnce ve ışıklandırılmış kamera ve küçük ameliyat enstrümanlarının kontrol edildiği robotik sistem ile özellikle jinekolojik ameliyatların neredeyse tamamı problemsiz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Halk arasında açık ameliyat olarak adlandırılan yöntemde ameliyat sahasına müdahale edilebilmesi için tek ve büyük bir kesi açılması gerekirken laparoskopik yöntemde aynı ameliyat 1 cm’den küçük birkaç adet kesiden yapılabilir. Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahiye oldukça benzerdir. İkisi arasında her ne kadar birçok fark bulunsa da en büyük farklardan biri doktorun ameliyat aletlerini yönetim biçimidir.

Robotik Cerrahi Operasyonları

Jinekoloji alanında laparoskopi yöntemi ile yapılabilen tüm ameliyatlar robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir. Özellikle ameliyat alanının dar, küçük olduğu, doktor tarafından erişilmesi güç yerlere müdahale edilmesi gereken durumlarda robotik cerrahinin önemli avantajları bulunmaktadır. 3 boyutlu kamera sayesinde ameliyat alanının detaylı bir şekilde görüntülenmesi ve hassas robot kolları sayesinde çok dar alanlarda çevre dokulara herhangi bir şekilde zarar vermeden çalışabilmek mümkün. Bu kolların aynı zamanda insan bileğinin yapamadığı manevraları ve dönüşleri yapabilmesi de komplike ameliyatların daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlar.

Robotik Cerrahinin Avantajları

Robotik cerrahi yöntemi hem hastaya hem de operasyonu gerçekleştiren doktora önemli avantajlar sağlar. Ameliyatı yapan doktor robotik kolları bir panelden oturur pozisyonda yönetir. Ayrıca robotik kolların elin titremesini sönümleyerek hareket etmesi de operasyonları daha kolay hale getirebilir.

Hasta tarafında ise ameliyatın küçük kesilerden yapılması hem ameliyat sonrasında kesi yerlerinde iltihap gibi problemlerin riskini minimuma indirmesi, hem de ameliyat sonrasında belirgin bir yara izi kalmaması gibi avantajları bulunur. Operasyonun küçük kesilerden yapılması iyileşme sürecinin hem daha konforlu hem de daha kısa sürede olmasını sağlar. Ameliyatın küçük kesilerden gerçekleştirilmesi aynı zamanda ameliyat esnasında kanamayı azaltmakta ve ihtiyaç duyulacak kan miktarını düşürmektedir.

Günümüzde myomektomi, over kisti, endometriozis (çikolata kisti) ameliyatı, histerektomi (rahim alma), sarkma ameliyatları, tıkalı tüplerin açılma ameliyatı ve jinekolojik kanser ameliyatları başta olmak üzere birçok ameliyat bu yeni nesil teknoloji ile gerçekleştirilmektedir.