İmmünolojik Bozukluk

Endometriozis Gelişiminde İmmünolojik Bozukluk

Endometriozis (çikolata kisti) her geçen gün daha fazla bir sağlık-sosyal problemi olmaktadır. Fakat, hala günümüzde tanı koydurucu biyobelirteçler ve de daha etken tedavi yöntemleri mevcut değildir.

Birçok araştırmacı çalışmalarını endometriozis hastalarında periton mikroortamına yoğunlaştırmışlardır. Sonuçlardan biri mikro-ortamdaki uzun vadeli kronik enflamasyonun immümsüpresan hücrelerin birikmesine ve de endometriozisin ilerlemesinin hızlanmasına neden olduğudur.

Genel itibarı ile mmünsüpresif durum, kronik enflamasyon, miRNA’lar ve de endometriozis hastalığının ilerlemesi arasında komplike bir ilişki tespit edilmiştir. Endometrioziste Mo-MDSC’ler, sitokinler ve miRNA’lar arasındaki ilişkinin altta yatan moleküler mekanizmasının anlaşılması için yapılan araştırmalar ise sürmektedir.