Endometriozis, Fibromiyalji, Otoimmün

04.11.2019
Endometriozis, Fibromiyalji, Otoimmün

Bu hastalıkları olanlara dikkat

Yapılan geniş kapsamla araştırmaya göre, endometriozis (çikolata kisti), fibromiyalji ve otoimmün hastalıklarının ilişki oldukları tespit edildi.

İsrail'de 2,1 milyon kişilik bir sağlık planı olan Maccabi Healthcare Services'in (MHS) bilgisayarlı veritabanları kullanılarak geriye dönük yapılan çalışmaya göre 781.571 yetişkin kadından 6.647 kişiye endometriozis (1000'de 8.5) ve 25.425 fibromiyalji (1000'de 32) teşhisi kondu.

Bu çalışmanın sonuçları, genel popülasyonun %3,2'sine kıyasla endometriozisli kadınların %6'sında fibromiyaljinin yaygın olduğunu göstermektedir. Endometriozis ve fibromiyalji birlikteliği olan kadınların OİH, anksiyete veya depresyon teşhisi konması daha olası ve sağlık hizmetlerinin artan kullanımı ile karakterize olduğu da çalışmanın önemli çıktılarındandır.