Daha fazla süt, daha az risk

Erişkinler ve ergenlerde süt ve süt ürünleri alımının düşük endometriozis (çikolata kisti) riski ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

34-51 yaş arası katılımcıların lise dönemine ait beslenme alışkanlıkları ile ilgili yapılan ve 581 premenopozal endometriozis olgusunun onaylandığı anketin verileri, süt ürünlerinin risk ile ilgili doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Ergenlik döneminde 4 porsiyon/gün süt ürünü tüketmenin günde tek veya daha az porsiyon tüketimine göre endometriozisi %32 oranında azalttığı ve düşük veya yüksek yağlı ürünlerin de benzer etkiye sahip oldukları gözlenmiştir.

Özellikle yoğurt ve dondurmanın daha düşük risk ile ilişkili olduğu, buna göre ergenlik döneminde haftada iki veya daha fazla porsiyon yoğurdun, haftada birden az porsiyon yoğurt tüketimine göre, endometriozisi %29 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Aynı doğrultuda dondurma tüketiminin ise endometriozis riskini %38 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

Bu ilişki çok sayıda hipotez ile açıklanabilmektedir. Süt ürünlerindeki D vitamini ve kalsiyum içeriğinin inflamasyon ve oksidatif stresi azaltarak endometriozis riskini düşürdüğü söylenebileceği çalışma, ergenlik döneminde süt ürünleri kullanımına dair yapılabilecek bir bilgilendirmenin endometriozisin azaltılmasında etkili olabileceğine işaret etmektedir.