Çalışan kadınlara kolay çözüm

İlaçların tedavi için yetersiz olduğu durumlarda günümüzde başvurulan en iyi cerrahi yöntem robotik cerrahidir. Bu yöntem ile rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim fibroidleri (miyom: rahmin iyi huylu tümörleri), endometriyozis (çikolata kisti hastalığı), rahim sarkması ya da anormal rahim kanaması gibi rahatsızlıklar da dahil olmak üzere geniş çaplı jinekolojik rahatsızlıklar tedavi edilebilir. Özellikle kanser ya da kontrol dışı kanama (diğer tedavilere cevap vermeyen) gibi hasta hayatını tehlikeye atabilecek durumlarda rahim cerrahi müdahale ile alınır.

Bu operasyonlar daha önceleri halk arasında açık ameliyat olarak da bilinen tek ve geniş bir kesi ile gerçekleştirilirdi. Ancak günümüzde gene halkımızın kapalı ameliyat olarak adlandırdığı Robotik Cerrrahi veya Laparoskopik Cerrahi ile minimal invaziv şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak son yıllarda tüm dünya da giderek yaygınlaşan ve laparoskopik yönteme oldukça benzeyen robotik cerrahi daha sık tercih edilir.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Özellikle çalışan kadınların tedavilerinde robotik cerrahiyi tercih edilmesinin başlıca sebebi iyileşme süresinin çok daha kısa olmasıdır. Ameliyatın büyük bir tek kesi üzerinden yapılması yerine 1 cm’den küçük kesilerden gerçekleştirilmesi iyileşme sürecinin çok daha kısa olmasını sağlar. Bu sayede hastalar iş hayatlarına ve gündelik yaşamlarına çok daha kısa bir sürede dönebilir. Ayrıca ameliyatın küçük kesiler aracılığıyla yapılması sayesinde iyileşme sürecinin ameliyat sonrasında bakımını da daha kolay hale getirmektedir. Ameliyat sonrasında kesilerin yapıldığı bölgelerde çok hafif ağrılar olmaktadır. Yara yerine ait problemler oldukça az görülmektedir.

Ayrıca kesilerin boyutu büyük bir ameliyat izinin kalmamasını yani kozmetik olarak da daha iyi bir görüntüye olanak sağlamaktadır. Bu ameliyat izleri yaklaşık 1 sene sonra dışarıdan bakıldığında neredeyse seçilemeyecek hale gelir.

ROBOTİK CERRAHİNİN KULLANILDIĞI OPERASYONLAR

Günümüzde jinekolojik operasyonların büyük bir çoğunluğu robotik cerrahi yöntemi sayesinde başarı ile yapılabilmektedir.

Rahmin alındığı histerektomi ameliyatı, endometriyozis (çikolata kisti hastalığı) ameliyatları, aşırı kanama, karın ağrısı ve kısırlığa neden olan fibroidlerin temizlendiği miyomektomi ameliyatlarında, yumurtalık kisti ya da diğer yumurtalık bozukluklarının neden olduğu her iki yumurtalığında alındığı ooforektomi ameliyatlarında ya da rahim sarkmasının meydana geldiği durumlarda, Rahim kanseri ya da rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanserinde, yapışıklıkların temizlenmesinde ve pelvik ağrı ile ilgili ameliyatlar robotik cerrahi tekniği ile başarı ile gerçekleştirilebilmektedir. En yaygın jinekolojik rahatsızlıklarının tedavisinde bu Robotik Cerrahi yönteminin kullanılabilir olması, bu yöntemin tüm Dünya’da kısa sürede yaygınlaşmasını sağlamıştır.