Bir Jinekolojik Hastalık: Adenomyozis

03.11.2019
Bir Jinekolojik Hastalık: Adenomyozis

Neden olduğu anormal uterin kanamalar ve ağrı medikal veya cerrahi tedavi ile yaşam boyu yönetim gerektiren adenomyozisin kadınların gündelik yaşantısına oldukça olumsuz etkileri vardır.

Dokuların miyometrium adı verilen uterin kas tabakası içerisinde bulunan adenomyozis endometriyal hastalığı, rahim alınması sonrası histopatolojik bir tanı olarak ortaya çıkmakta ve manyetik rezonans veya transvajinal ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile tanılanabilemektedir.

Reprodüktif bir hastalık olarak kabul edilen ve gebelik sonuçlarını da olumsuz etkileyebilen Adenomyozis invazyon derinliği, odakların sayısı, boyutu veya yerleşimi hakkında oluşturulmuş belirli kriterleri olmasa da transvaginal ultrason gibi girişimsel olmayan görüntüleme yöntemleri ile klinisyenlere tanı imkanı sağlamaktadır.