Category Archives for Blog

İmmünolojik Bozukluk

Endometriozis Gelişiminde İmmünolojik Bozukluk Endometriozis (çikolata kisti) her geçen gün daha fazla bir sağlık-sosyal problemi olmaktadır. Fakat, hala günümüzde tanı koydurucu biyobelirteçler ve de daha etken tedavi yöntemleri mevcut değildir. Birçok araştırmacı çalışmalarını endometriozis hastalarında…

Endometriozis, Fibromiyalji, Otoimmün

Bu hastalıkları olanlara dikkat Yapılan geniş kapsamla araştırmaya göre, endometriozis (çikolata kisti), fibromiyalji ve otoimmün hastalıklarının ilişki oldukları tespit edildi. İsrail’de 2,1 milyon kişilik bir sağlık planı olan Maccabi Healthcare Services’in (MHS) bilgisayarlı veritabanları kullanılarak…

Bir Jinekolojik Hastalık: Adenomyozis

Neden olduğu anormal uterin kanamalar ve ağrı medikal veya cerrahi tedavi ile yaşam boyu yönetim gerektiren adenomyozisin kadınların gündelik yaşantısına oldukça olumsuz etkileri vardır. Dokuların miyometrium adı verilen uterin kas tabakası içerisinde bulunan adenomyozis endometriyal…