İdrar Kaçırma Sizi Sosyal Yaşamdan Soyutlamasın!

Özellikle kadınlarda; ileri yaş, çok sayıda doğum yapma ve aşırı kilo gibi nedenlerle meydana gelen idrar kaçırma, bir hastalık olduğu gibi, önemli bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bu sorun kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görülmekte…

Otururken Ağrı Hissediyor musunuz?

Pudendal sinir sıkışması kronik pelvik ağrının az rastlanan ve tanısı zor konulan önemli bir sebebidir. Alcock Kanalı Sendromu olarak da bilinir. Pudendal sinir sıkışması, Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan ortaya çıkan patolojik…

Sinsice İlerleyebilen Endometriozis, Kadınları Tehdit Ediyor!

Çoğunlukla üreme çağında görülen, bazen hiçbir şikayete yol açmayan tesadüf eseri ortaya çıkan bir çikolata kisti iken, bazen cerrahi müdahale gerektiren ancak çok rahatlamanın sağlanamadığı hastalık türüdür. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık, rahim içi…